Dagens situasjon for tennisaktiviteter i Sandnes

Beskrivelse av dagens situasjon

I dag er situasjonen for tennis i Sandnes preget av begrenset tilgang til anlegg og innendørsmuligheter. Sandnes tennisklubb har i 10 år arbeidet for å bygge en tennishall i Sandnes. Arbeidet har gitt resultater – og det er politisk bestemt at Sandnes tennisklubb kan bygge en ny, egenfinansiert tennishall i Iglemyr idrettspark på Austrått. 

Per nå har kun to av de 13 bydelene i Sandnes, Bogafjell (Håbafjell) og Trones (Sandnes Idrettspark) – tilgjengelige tennisbaner. Begge anleggene er åpne, kommunale utendørsbaner. Aktiviteten på asfaltbanen på Håbafjell har økt, og de tre hardcourt-banene i Sandnes Idrettspark har en høy brukerfrekvens. Statistikk fra Sandnes kommune viser at det foretas over tusen banereservasjoner årlig. Kommunen engasjerer seg aktivt i vedlikeholdet av tennisbanene på Sandnes Idrettspark, og på Håbafjell har de nylig oppgradert tennisnettene samt byttet ut gjerdet rundt banen.

Kommunen har ambisjoner om å bygge tre padelbaner utenfor den kommende tennishallen på Austrått / Iglemyr.

De rundt 300-400 tennisspillerne i byen står imidlertid overfor begrensninger. De kan kun spille utendørs i sesongen og kun ved oppholdsvær. Det er ingen innendørs tennisbaner i Sandnes, og nærmeste alternativer er i Stavanger og Bryne.

Ingen av Sandnes kommunes idrettshaller er tilrettelagt for tennis, og Sandnes Tennisklubb har møtt utfordringer med å få tildelt treningskapasitet i disse hallene. Dette begrunnes med at hallene ikke er oppmerket for tennis eller at tennis prioriteres lavere som en utendørsidrett.

Med det regnfulle vestlandsklimaet som preger området, kan tennisbanene på Sandnes Idrettspark spilles på kun 50-100 dager i året.

Den nåværende situasjonen er langt fra tilfredsstillende for de av oss som verdsetter tennis som en rekreasjonsaktivitet, en sosial arena og et helsefremmende tiltak.

I utendørssesongen opplever vi stor etterspørsel etter banetider, og det er til tider utfordrende å sikre seg en reservert bane. I innendørssesongen er alternativet å finne andre aktiviteter eller å reise til Stavanger, Sola eller Bryne. Vi anslår at over 100 personer ukentlig forlater kommunen (til Bryne, Stavanger og Sola) for å spille tennis.

Per mars 2023 har Sandnes Tennisklubb 288 medlemmer. Vi anslår at minst 200 tennisspillere i Sandnes ennå ikke er medlemmer. Medlemskap er ofte avhengig av tilgang til baner og aktiviteter.

Utover dette er det også mange tennisspillere i Sandnes som har valgt å bli medlemmer i klubber som Stavanger Tennisklubb, Bryne Tennisklubb eller Toppform Treningssenter Sola, hovedsakelig på grunn av tilgang til innendørshaller. Totalt sett er det sannsynligvis rundt 400 voksne tennisspillere med bosted i Sandnes. Dette tallet inkluderer ikke barn og familier.