Generalsponsor

Det å være Generalsponsor i Sandnes Tennisklubb er ikke bare en mulighet til å styrke din merkevare, men også en betydningsfull måte å støtte opp om klubbens ambisjon om å bygge en moderne tennishall. Din støtte er nøkkelen som muliggjør dette spennende prosjektet, og vi ønsker å skape en langsiktig samarbeidsavtale som gir også deg / dere maksimal eksponering og fordeler.

Elementer i Generalsponsorpakken:

 1. Hallnavn: Som Generalsponsor kan du få muligheten til å navngi tennishallen med et kjent og anerkjent navn som er en del av Sandnes og Norges identitet. Dette vil bli et varig minnesmerke over ditt engasjement.

 2. Kostnad: Generalsponsoravtalen innebærer en årlig kostnad på 150 000 kroner, med en avtaletid på 10 år om gangen. Dette gir både deg og oss forutsigbarhet og langsiktighet.

 3. Bedriftskvelder: Vi inviterer dine ansatte til spennende bedriftskvelder 2-4 ganger i året. Her vil de få kvalifisert instruksjon og utfordring med ballmaskiner i 3 timer, en flott mulighet for teambuilding og moro.

 4. Stevner, Turneringer, Festivaler: Du vil få navngi en stevne, turnering eller festival i klubbens regi, noe som gir ekstra synlighet for din bedrift under arrangementene.

 5. Reklame: Din reklame vil være dominerende på tribuner, bygninger og klubbens hjemmeside, slik at din merkevare blir en naturlig del av tennisklubben.

 6. Produktsalg via medlemsliste: Vi gir deg muligheten til å tilby produkter til våre medlemmer, som en ekstra måte å engasjere medlemmene på.

 7. Kurs og Treninger: Både enkeltmedlemmer og familier i klubben vil kunne dra nytte av ulike kurs og treninger, som gir en flott mulighet for merkevarebygging.

 8. Medlemskap og Årskort: Dere vil motta 10 gratis fullverdige medlemskap, som også inkluderer redusert baneleie. Muligheten for flere årskort til en redusert pris er også inkludert.

 9. Nettsideeksponering: Vi sørger for at din reklame blir synlig på vår nettside med en link til din bedrifts nettside, for økt online synlighet.

 10. Merchandising: Du får muligheten til å inkludere dine produkter i goodie-bagene som deles ut til deltakere på våre turneringer og arrangementer.

 11. Salgs- og infostand: Du kan også sette opp salgs- eller infostand ved våre arrangementer for å nå ut direkte til publikum.

 12. Annen eksponering: Din merkevare vil være synlig på trykksaker, sponsorvegger, pressevegger, annonser og på vår nettside www.sandnestennisklubb.no.

 13. Egne events: Du vil også få muligheten til å arrangere egne events, middager og sponsorturneringer for en dypere tilknytning til tennisklubben og medlemmene.

Vi ønsker å bygge en tett og gjensidig givende relasjon gjennom vår Generalsponsoravtale, der vi sammen skaper tennissuksess og styrker fellesskapet i Sandnes. Ta del i vårt banebrytende prosjekt med å bygge tennishallen og bli en integrert del av vår tennisklubbs historie og fremtid.