Hvordan kan din bedrift være med å realisere tennishallen


Hvorfor er det riktig å prioritere tennishall og hvorfor er det en god idé å være sponsor hos oss?

Tennis har et bredt appellområde og tiltrekker seg deltakere i alle aldre og ferdighetsnivåer. Det å støtte Sandnes tennisklubb ved å bidra til byggingen av en tennishall kan være en svært verdifull investering for enhver bedrift:

 1. Lokal samfunnsengasjement: Når en bedrift støtter en tennisklubb og bidrar til å bygge en tennishall, viser den en dyp forpliktelse til det lokale samfunnet. Dette skaper en positiv vurdering av bedriften blant befolkningen og kan føre til økt lojalitet blant kundene.

  Det finnes ingen mulighet for å spille tennis innendørs i Sandnes i dag. Det er et stort behov for tennishall allerede i dag – utebanene brukes mye og mange reiser ut av kommunen for å spille innendørs tennis i nabokommunene
 2. Markedsføringsmuligheter: Støtte til tennisklubber og sportsarrangementer gir en bedrift en unik mulighet til å markedsføre seg selv. Bedriftens navn kan vises på tennishallen, i klubbutstyr og på arrangementer, noe som gir økt synlighet og merkevarebevissthet.
 3. Sunnhets- og helsefokus: Tennis er en sport som fremmer en sunn livsstil og fysisk aktivitet. Ved å støtte en tennisklubb bidrar bedriften til å fremme helsebevisstheten i samfunnet, noe som kan resonere positivt med en stadig økende bevissthet om helse og velvære.

  Tennis har også en bevist helsemessig effekt. Den norske legeforeningen har publisert om tennis og andre racketsporter: Racketsport – for et lengre og bedre liv (Artikkel fra Den norske legeforeningen).
  https://tidsskriftet.no/2018/10/debatt/racketsport-et-lengre-og-bedre-liv

  Tennis er ifølge en rekke undersøkelser en av de mest helsebringende idrettene du kan drive for fysisk, psykososialt og emosjonelt velvære.
  Mer info om helseeffekt: https://www.tennis.no/bli-med/hvorfor-tennis-her/
 4. Utvikling av talenter: En tennishall gir et miljø der talentfulle lokale tennisspillere kan trene og utvikle sine ferdigheter. Bedriftens støtte kan hjelpe unge talenter med å realisere sitt potensial, og dette kan igjen føre til lokale sportsstjerner som kan sette området på kartet.
 5. Sosialt samhold: Tennisklubber fungerer som samlingspunkter for mennesker med felles interesser. Ved å støtte tennisklubben bidrar bedriften til å skape et positivt sosialt miljø, hvor folk kan møtes, knytte bånd og skape minner.
 6. Økonomisk vekst: Byggingen av en tennishall fører til økt aktivitet i lokalsamfunnet. Dette kan inkludere økt turisme for turneringer og arrangementer, flere deltakere som benytter seg av klubbens tjenester, og generell økonomisk aktivitet som støtter lokale bedrifter.
 7. Skape varige partnerskap: Ved å støtte tennisklubben etablerer bedriften et langsiktig partnerskap med klubben og dens medlemmer. Dette kan åpne døren for samarbeidsmuligheter, inkludert sponsing av arrangementer, workshops eller andre fellesinitiativer.

Støtte til Sandnes Tennisklubb for å bygge en tennishall i Sandnes gir ikke bare muligheten til å investere i lokalsamfunnet og idretten, men det kan også gi bedriften en rekke fordeler, inkludert økt synlighet, omdømme, forretningsmuligheter, merkevarebygging og styrket lokalt engasjement.