Støtte i form av gaver og donasjoner

Gaver og donasjoner til Sandnes tennis arena vil bli gravert inn på tavle i inngangspartiet

Skattefradrag for gaver gitt til idrettslag

Ordningen gjelder for idrettslag/klubb – og andre organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund – som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.

Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc. kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Kriterier for fradrag er blant annet:

 • Gavemottaker må rapportere mottatte gavebeløp.
 • Det gis fradrag for gavebeløp, gitt i kalenderåret, fra kr 500 og inntil kr 50 000.
 • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
 • Gaven må være en pengegave.
 • Gavemottaker må rapportere data og følgende informasjon må rapporteres inn:
  – Givers personnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
  – Givers samlede gavebeløp gitt i kalenderåret.
  – Navn på idrettslag, særforbund eller annet organisasjonsledd som har mottatt gaven. Det er gavemottakers plikt å oppbevare dokumentasjon for evt. etterkontroll jfr. bokføringsloven.
 • Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og rapportere inn dette i korrekt form. Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt praksis, har Idrettsforbundet dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/skattefradrag-for-gaver-gitt-i-2022/