Bli vår støttespiller for å kunne realisere egenfinansiert tennishall for innbyggerne i Sandnes

Sandnes tennisklubb søker partnere forn å realisere ny tennishall på Iglemyr på Austrått.

Høsten 2023 går vi ut til bedrifter for å søke midler til finansiering av tennishall i Sandnes. Forhåpentlig vil byggeprosessen starte i 2025 dersom finansieringen av hallen sikres.

Kontakt sponsor@tennisland.no